top of page

Tjenester

Priser

Høreapparatutprøving

3900,-

Prisen gjelder for inntil 4 konsultasjoner, dersom det er behov for flere konsultasjoner er prisen kr 450,- per gang.

Konsultasjon

fra 275,-

Årskontroll

550,-

Årskontroll med hørselstest

1000,-

Avstøp til ørepropper (per stk.)

275,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering

450,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering med PMM

450,-

Konsultasjonspris kommer i tillegg. (Inkludert innenfor utprøvningsperioden)

Hørselstest

650,-

Tilpasning av tilleggsutstyr

750,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Retur høreapparat

500,-

per høreapparat som leveres tilbake etter prøvetid (dette dekker utgifter ifb retur til produsent/leverandør).

For AIØ-apparater er det en høyere returpris som varierer fra produsent til produsent.

Hjemmebesøk

fra 500,-

Reparasjonsomkostninger (v/innsending av høreapparat)

275,-

Programmering av låneapparat (v/reparasjoner)

275,-

bottom of page