top of page

Tjenester

Hørselstester

Kontroll, service & reparasjoner

Høreapparatutprøving

Hjemmebesøk

Tilpasning, justering & omprogrammering

Priser

Høreapparatutprøving

3900,-

Prisen gjelder for inntil 4 konsultasjoner, dersom det er behov for flere konsultasjoner er prisen kr 450,- per gang.

Konsultasjon

fra 275,-

Årskontroll

590,-

Årskontroll med hørselstest

1040,-

Avstøp til ørepropper (per stk.)

295,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering

450,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering med PMM

450,-

Konsultasjonspris kommer i tillegg. (Inkludert innenfor utprøvningsperioden)

Hørselstest

650,-

Tilpasning av tilleggsutstyr

750,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Retur høreapparat

500,-

Dekker utgifter ifb retur til produsent/leverandør. Per høreapparat som leveres tilbake etter prøvetid (gjelder ikke test-apparater).
For AIØ-apparater er det en høyere returpris som varierer fra produsent til produsent.

Hjemmebesøk

fra 500,-

Reparasjonsomkostninger (v/innsending av høreapparat)

295,-

Programmering av låneapparat (v/reparasjoner)

295,-

bottom of page