Priser

*Prisen gjelder for inntil 4 konsultasjoner, dersom det er behov for flere konsultasjoner er prisen kr 450,- per gang.

**Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Priser på spesialpropper og hørselvern finner du under hvert enkelt produkt.