top of page

Tilpasning, justering & omprogrammering

Justering av lyd og innstillinger


Vi foretar justering av lyden etter dine ønsker og behov. Etter en tids bruk med høreapparat kan man kanskje også se behov for andre brukerkontroller enn det man valgte til å begynne med. Eksempler på dette er volumkontroll og programvalg som f.eks telespole. Det kan også være aktuelt å gjøre endringer på innstillinger til streamere (ekstrautstyr til høreapparat). Dersom hørselen er endret, eller ved behov for større justeringer, anbefaler vi alltid PMM.


PMM (Probe Microphone Measurements)


Betegnes også som speech mapping, REM (Real Ear Measurements) og IG (Insertion gain).


Siden januar 2016 har vi brukt PMM-utstyr ved alle høreapparatutprøvninger hos Audiografen AS. Vi opplever at det virkelig kan utgjøre en forskjell!


Føler du deg usikker på om høreapparatene dine gir riktig lyd, er det verdt å få tatt en slik måling. Vi anbefaler også ny måling ved hørselsendring.


Øregangen er en del av det avanserte hørselssystemet vårt og den bidrar med å forsterke lyden på vei inn mot trommehinnen. Dette kalles øregangsressonansen. Hvor mye øregangen forsterker for de forskjellige frekvensene er forskjellig fra øre til øre. Når et høreapparat plasseres i øret, påvirkes også øregangsressonansen av dette.
Hva er forskjellen?

Når høreapparatene innstilles etter hørselstapet ditt, men uten PMM, brukes en gjennomsnittsverdi for høreapparatets påvirkning av øregangsressonansen. Det er ikke sjeldent med avvik på rundt 10 dB og vi har sett eksempel på avvik på opptil 20(!) dB fra gjennomssnittsverdien for enkelte frekvensområder.

Med dette avanserte måleutstyret kan vi måle temmelig presist hvor sterk lyden fra høreapparatet er idet den når trommehinnen din. Deretter kan vi justere lyden og foreta nye målinger helt til målingene viser at apparatene gir den optimale forsterkningen for ditt hørselstap.
Fjernjustering/teleaudiologi


Det er nå ganske mange av høreapparatene som kan fjernjusteres. Dvs at din audiograf kan justere på høreapparatene dine uten at du nødvendigvis reiser inn til klinikken. Dette forutsetter at vi har programinformasjon om høreapparatene dine og at du har (tilgang til) en smarttelefon. I slutten av en utprøvningsperiode, for siste finstilling, kan fjernjustering være veldig gunstig. Opplever du imidlertid endringer i høreapparatene akutt eller gradvis over tid, anbefaler vi at du møter fysisk for kontroll/service av høreapparater og ev. hørselstest.

Priser

Omprogrammering/justering

450,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering med PMM

450,-

Konsultasjonspris kommer i tillegg. (Inkludert innenfor utprøvningsperioden)

Tilpasning av tilleggsutstyr

750,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

bottom of page