top of page

Hjemmebesøk

For den som har vanskeligheter med å komme til oss, kan vi tilby hjemmebesøk for tilpasning, service, reparasjoner og justering av høreapparater. Vi kan også ta avstøp til nye ørepropper.​ For hjemmebesøk tilkommer et gebyr på kr 500,- (Dette er fordi vi bruker en del tid på planlegging og pakking til et hjemmebesøk. I reisekofferten vår er det nemlig ikke plass til alle deler, til alle høreapparat til en hver tid) Det kan også tilkomme gebyr for ekstra kjøretid, dette vil det i så fall bli opplyst om ved bestilling.​ Audiografen tilbyr faste, jevnlige besøksdager på sykehjem, trygde- og omsorgsboliger o.l. i Orkdalsregionen.​ Beboerene betaler ikke ekstra for hjemmebesøk på disse dagene.

Priser

Hjemmebesøk

fra 500,-

bottom of page