top of page

Høreapparatutprøving

Dersom du ønsker å få dekket høreapparater av NAV må fastlegen din henvise deg til et offentlig tilbud,

les mer om dette her


Audiografen AS er en helprivat hørselsklinikk som tilbyr profesjonell service samt time på dagen! Dersom du ønsker å prøve og/eller kjøpe høreapparater kan vi tilby et bredt utvalg av de nyeste modellene på øverste tekniske nivå.


Utprøvningsprosessen er skissert her:Før tilpasning


Kanskje er du ikke helt sikker på om du trenger- eller ønsker (nye) høreapparat og du vil ha litt mer informasjon før du bestemmer deg.

Vi starter uansett med en hørselstest og tolkning av denne. Dersom det blir aktuelt vil du også få generell informasjon om det å bruke høreapparater. Vi vil kartlegge dine hørselsproblemer, samt forventninger, ønsker og behov før vi ser på hvilke høreapparater som kan være aktuelle for deg.

 

Så tar vi avtrykk av ørene dine hvis du skal ha en høreapparattype hvor dette er nødvendig. Eller vi tilpasser lydslanger/receivere og domer til aktuelt høreapparat.Tilpasning av høreapparat


Det som vanligvis skjer under en tilpasningstime er:

 

 • Først tilpasses propp og slange (for BTE med støpt propp).

 • Høreapparatene kobles til data for programmering (dette gjøres stort sett trådløst).

 • Du får apparatene i ørene og det taes en kalibrering/feedbacktest. Eventuelle justeringer på slange/propp kan være aktuelt før videre programmering.

 • Vi foretar deretter en rekke målinger med en liten slange i øregangen din, for å finne mest mulig presis innstilling av lyden. Dette kalles PMM (Probe Microphone Measurements). 

 • Forsterkningen i apparatene innstilles i forhold til hørselstapet ditt med PMM, men i første omgang ofte litt svakere enn det som er utregnet til å være målforsterkning for din hørsel. Erfaringsmessig er det lettere å venne seg til lyden om den settes opp gradvis. Den gradvise oppjusteringen kan gjøres automatisk i høreapparatene eller manuelt på hver kontrolltime.

 • Innstillinger og program i apparatene blir justert etter dine behov.

 • Lyden prøves ut og justeres eventuelt etter dine ønsker.

 • Du lærer hvordan du skal sette apparatene i ørene, betjening og enkel rengjøring.

 • Hvis ønskelig kan vi koble høreapparatene mot din mobiltelefon for streaming og/eller bruk av app.

 • Informasjon om tilvenning, ansvar og forsikring. Etter tilpasningen har du selv ansvar for trening og tilvenning til høreapparatene etter de instruksjoner som er gitt.

Du får en kontrolltime etter ca 4 uker, men det anbefales at du tar kontakt underveis dersom det er noe du trenger hjelp til. Det er veldig viktig at du bruker høreapparatene så mye som mulig mens du har dem på prøve. Det er nå tilvenningen skjer og det er dine erfaringer og tilbakemeldinger på kontrolltimen som gir grunnlag for eventuelle justeringer.


Kontrolltime 


(ca 4 uker etter tilpasning)

Kontrolltimen(e) er en del av høreapparatutprøvningen og da er det viktig at du gir tilbakemelding om hva du er fornøyd eller misfornøyd med, for at vi best mulig skal kunne etterjustere forsterkning og andre innstillinger i høreapparatene.

 • Propper som gnager eller sitter dårlig kan slipes, justeres eller byttes.

 • Noe informasjon fra sist må kanskje repeteres. Spørsmål besvares.

 • Vi vil vurdere aktivering av ekstrafunksjoner i høreapparatene.

 • Hvis det ikke er gjort før, kan vi koble høreapparatene opp mot din mobiltelefon for streaming og/eller bruk av app.

 • Det blir gitt utfyllende informasjon om vedlikehold og rengjøring. 

Dersom det gjøres endringer i lyden, anbefales stort sett en ekstra kontrolltime.

 

Du har mulighet til å prøve flere høreapparatmodeller før du bestemmer deg. Kanskje har ikke de første apparatene fungert så bra, eller du er bare nysgjerrig på å prøve flere likevel. Er du i tvil, vil vi gi deg råd i forhold til dette.

Det kan altså bli flere tilpasnings- og kontrolltimer før vi er ferdige.

Når vi er ferdige og du har bestemt deg for å beholde høreapparatene vil vi vurdere behov for- og ev. tilpasse -tilleggsutstyr og vi varsler hørselskontakt i din kommune om eventuelle hjelpemiddelbehov.

Til slutt går vi gjennom et evalueringsskjema.

 

Det kan i noen tilfeller være greit å ha med en pårørende til konsultasjoner under utprøvningen, slik at man er to om å huske all informasjon.

 

Du må regne med minst 3 konsultasjoner totalt, gjennomsnittlig bruker vi ca 4 konsultasjoner på en høreapparatutprøvning.Etterkontroll

 

Vi anbefaler en etterkontroll ca 3 måneder etter endt utprøvning. Det er veldig mye informasjon i løpet av utprøvningsperioden og vi ser at de fleste har behov for litt repetisjon og utfyllende informasjon etter hvert. Justering av forsterkning og aktivering av ekstra funksjoner kan også være aktuelt. Kanskje er du også mere moden for å tenke på om du trenger tilleggsutstyr og/eller hjelpemidler nå, enn for noen måneder siden.

Etterkontrollen er inkludert i utprøvningen som konsultasjon nr 4, ellers er pris kr 450,-Priser

Høreapparatutprøving

3900,-

Prisen gjelder for inntil 4 konsultasjoner, dersom det er behov for flere konsultasjoner er prisen kr 450,- per gang.

Avstøp til ørepropper (per stk.)

295,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering

450,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering med PMM

450,-

Konsultasjonspris kommer i tillegg. (Inkludert innenfor utprøvningsperioden)

Hørselstest

650,-

Tilpasning av tilleggsutstyr

750,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Retur høreapparat

500,-

Dekker utgifter ifb retur til produsent/leverandør. Per høreapparat som leveres tilbake etter prøvetid (gjelder ikke test-apparater).
For AIØ-apparater er det en høyere returpris som varierer fra produsent til produsent.

Starkey Genesis AI 24 RIC

kr 10 000

Høreapparat, per stk

Starkey Genesis AI 24 CIC

kr 10 000,-

Høreapparat, per stk

Starkey Evolv AI 2400 microRIC 312

kr 9000,-

Høreapparat, per stk

Widex Moment sRIC R D 440

kr 8000,-

Høreapparat, per stk

Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T R

kr 8000,-

Høreapparat, per stk

Bernafon Alpha XT 9 miniBTE T/T R

kr 8000,-

Høreapparat, per stk

Oticon Real 1 miniRITE

kr 10 000,-

Høreapparat, per stk

Phonak Audéo L90 R/RT

kr 11 070,-

Høreapparat, per stk

Phonak Audéo L90 Life

kr 13 690,-

Høreapparat, per stk

Phonak Slim L90

kr 13 870,-

Høreapparat, per stk

Resound Nexia 9 RIE

kr 10 000,-

Høreapparat, per stk

Signia Pure Charge&Go 7IX

kr 9000,-

Høreapparat, per stk

Signia Silk Charge&Go 7IX

kr 9000,-

Høreapparat, per stk

Signia Active Pro 7X

kr 8000,-

Høreapparat, per stk

bottom of page