top of page

Høreapparatutprøving

I januar 2019 valgte HMN, med øyeblikkelig virkning, å frata alle private audiografklinikker i helseregionen mulighet til å tilpasse høreapparater via NAV. Dette betyr at for å få dekket høreapparater gjennom NAV må selve tilpasningen av høreapparat foregå av audiograf som er ansatt hos en ØNH-avtalespesialist eller på et offentlig sykehus. 

Vi kan likevel bistå underveis for å gjøre utprøvningsprosessen litt smidigere. Dette kan f.eks. være om du trenger ekstra oppfølging utenom de avtalte konsultasjonene hos avtalespesialist / på offentlig sykehus. Etter at selve utprøvningsperioden er ferdig, kan du bruke våre tjenester så mye du vil.

 

Dersom du skulle velge å kjøpe høreapparater selv, uten støtte fra NAV, vil utprøvningsprosessen hos oss være som følger: Før tilpasning


Kanskje er du ikke helt sikker på om du trenger- eller ønsker (nye) høreapparat og du vil ha litt mer informasjon før du bestemmer deg.

Vi starter uansett med en hørselstest og tolkning av denne. Dersom det blir aktuelt vil du også få generell informasjon om det å bruke høreapparater. Vi vil kartlegge dine hørselsproblemer, samt forventninger, ønsker og behov ift høreapparat og deretter se på hvilke høreapparater som kan være aktuelle for deg.

 

Så tar vi avtrykk av ørene dine hvis du skal ha en høreapparattype hvor dette er nødvendig. Eller vi tilpasser lydslanger/receivere og domer til aktuelt høreapparat.Tilpasning av høreapparat


Det som vanligvis skjer under en tilpasningstime er:

 

 • Først tilpasses propp og slange (for BTE med støpt propp).

 • Høreapparatene kobles til data for programmering (dette gjøres stort sett trådløst).

 • Du får apparatene i ørene og det taes en kalibrering/feedbacktest. Eventuelle justeringer på slange/propp kan være aktuelt før videre programmering.

 • Vi foretar deretter en rekke målinger med en liten slange i øregangen din, for å finne mest mulig presis innstilling av lyden. Dette kalles PMM (Probe Microphone Measurements). 

 • Forsterkningen i apparatene innstilles i forhold til hørselstapet ditt med PMM, men i første omgang ofte litt svakere enn det som er utregnet til å være målforsterkning for din hørsel. Erfaringsmessig er det lettere å venne seg til lyden om den settes opp gradvis. Den gradvise oppjusteringen kan gjøres automatisk i høreapparatene eller manuelt på hver kontrolltime.

 • Innstillinger og program i apparatene blir justert etter dine behov.

 • Lyden prøves ut og justeres eventuelt etter dine ønsker.

 • Du lærer hvordan du skal sette apparatene i ørene, betjening og enkel rengjøring.

 • Informasjon om tilvenning, ansvar og forsikring. 

Etter tilpasningen har du selv ansvar for trening og tilvenning til høreapparatene etter de instruksjoner som er gitt. Hvis du har en smarttelefon kan vi koble deg på Signia Telecare slik at du kan følge et tilvenningsprogram med lytteøvelser og andre oppgaver, via en app på telefonen din.

 

Du får en kontrolltime etter ca 4 uker, men det anbefales at du tar kontakt underveis dersom det er noe du trenger hjelp til. Du kan også stille spørsmål via Signia Telecare hvis du bruker det.

Det er veldig viktig at du bruker høreapparatene så mye som mulig mens du har dem på prøve. Det er nå tilvenningen skjer og det er dine erfaringer og tilbakemeldinger på kontrolltimen som gir grunnlag for eventuelle justeringer.


Kontrolltime 


(ca 4 uker etter tilpasning)

Kontrolltimen(e) er en del av høreapparatutprøvningen og da er det viktig at du gir tilbakemelding om hva du er fornøyd eller misfornøyd med, for at vi best mulig skal kunne etterjustere forsterkning og andre innstillinger i høreapparatene.

 • Propper som gnager eller sitter dårlig kan slipes, justeres eller byttes.

 • Noe informasjon fra sist må kanskje repeteres. Spørsmål besvares.

 • Vi vil vurdere aktivering av ekstrafunksjoner i høreapparatene.

 • Det blir gitt utfyllende informasjon om vedlikehold og rengjøring. 

Dersom det gjøres endringer i lyden, anbefales stort sett en ekstra kontrolltime.

 

Du har mulighet til å prøve flere høreapparatmodeller før du bestemmer deg. Kanskje har ikke de første apparatene fungert så bra, eller du er bare nysgjerrig på å prøve flere likevel. Er du i tvil, vil vi gi deg råd i forhold til dette.

Det kan altså bli flere tilpasnings- og kontrolltimer før vi er ferdige.

Når vi er ferdige og du har bestemt deg for å beholde høreapparatene vil vi vurdere behov for- og ev. tilpasse -tilleggsutstyr og vi varsler hørselskontakt i din kommune om eventuelle hjelpemiddelbehov.

Til slutt går vi gjennom et evalueringsskjema.

 

Det kan i noen tilfeller være greit å ha med en pårørende til konsultasjoner under utprøvningen, slik at man er to om å huske all informasjon.

 

Du må regne med minst 3 konsultasjoner totalt, gjennomsnittlig bruker vi ca 4 konsultasjoner på en høreapparatutprøvning.Etterkontroll

 

Vi anbefaler en etterkontroll ca 3 måneder etter endt utprøvning. Det er veldig mye informasjon i løpet av utprøvningsperioden og vi ser at de fleste har behov for litt repetisjon og utfyllende informasjon etter hvert. Justering av forsterkning og aktivering av ekstra funksjoner kan også være aktuelt. Kanskje er du også mere moden for å tenke på om du trenger tilleggsutstyr og/eller hjelpemidler nå, enn for noen måneder siden.Priser

Høreapparatutprøving

3900,-

Prisen gjelder for inntil 4 konsultasjoner, dersom det er behov for flere konsultasjoner er prisen kr 450,- per gang.

Avstøp til ørepropper (per stk.)

275,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering

450,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Omprogrammering/justering med PMM

450,-

Konsultasjonspris kommer i tillegg. (Inkludert innenfor utprøvningsperioden)

Hørselstest

650,-

Tilpasning av tilleggsutstyr

750,-

Inkludert innenfor utprøvningsperioden.

Retur høreapparat

500,-

per høreapparat som leveres tilbake etter prøvetid (dette dekker utgifter ifb retur til produsent/leverandør).

For AIØ-apparater er det en høyere returpris som varierer fra produsent til produsent.

Phonak Audéo L90 R/RT

kr 11 070,-

Phonak Audéo L90 R/RT

Phonak Audéo L90 Life

kr 13 690,-

Phonak Audéo L90 Life

Phonak Slim L90

kr 13 870,-

Phonak Slim L90

Resound OMNIA RITE

kr 10 000,-

Resound OMNIA RITE

Signia Pure Charge&Go IX

kr 9000,-

Signia Pure Charge&Go IX

Signia Silk Charge & GO IX

kr 9000,-

Signia Silk Charge & GO IX

Signia Active Pro

kr 8000,-

Signia Active Pro

Starkey Evolv AI 2400 RIC

kr 9000,-

Starkey Evolv AI 2400 RIC

Starkey Evolv AI 2400 CIC

kr 9000,-

Starkey Evolv AI 2400 CIC

bottom of page