top of page

Våre ansatte

audiografen_foto_kajsa_selnes-nett-20_ed

Linda Eriksson

Autorisert audiograf

Linda var ferdig ved audiografutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i 1995.  Hun hadde opparbeidet seg bred audiograferfaring etter å ha jobbet ved hørselsentral på sykehus, hos ØNH avtalespesialister og i høreapparatfirma da hun ble ansatt hos Høreapparater Laila Glemme AS i 2004.

Laila Glemme startet Norges første private audiografklinikk i Trondheim i 1983 og Linda skulle ha hovedansvaret for filialen som var etablert på Orkanger i 2001.

 

Etter drøyt 9 år under Laila Glemmes vinger, fikk hun fra 2014 mulighet til å ta over avdelingen på Orkanger og har siden drevet Audiografen AS med et glødende engasjement for faget og stor omsorg for sine kunder.

Linda treffes hos Audiografen stort sett alle ukedager.

audiografen20201028-IMG_5549_edited.png

Tove Haller

Autorisert audiograf

Tove var ferdig utdannet ved audiografutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i 1995 og arbeidet deretter noen år som audiograf på Høyresentralen ved Haukeland universitetssjukehus. Her jobbet hun blant annet med en rekke audiologiske forskningsprosjekt. 

 

Etterhvert vendte Tove nesen hjem mot Trøndelag. Der ble hun ansatt hos Høreapparater Laila Glemme AS og etter nesten 20 år der, er vi nå så heldige å ha henne hos Audiografen AS.

Tove treffes hos Audiografen onsdag til fredag.

audiografen_foto_kajsa_selnes-nett-14_ed

Dagny Kaland

Autorisert audiograf

Dagny gIkk ut fra audiografutdanningen ved NTNU høsten 2019.

Sammen med en medstudent fikk hun toppkarakter på bacheloroppgaven sin om PMM (audiografens viktigste verktøy).

Ved siden av andre jobber, stiller Dagny opp for oss når vi trenger vikar.

bottom of page