top of page

Anskaffelse av høreappat-praktisk informasjon


Hvordan skaffer man seg høreapparat og hva koster det?Hvis du er bosatt i Norge og er medlem i folketrygden vil du få dekket høreapparat fra NAV dersom du har et dokumentert hørselstap. Fastlege eller bedriftslege må henvise deg til en ØNH avtalespesialist eller til hørselssentral på sykehus. Der vil du bli undersøkt av en ØNH-lege og hørselen din blir testet av en audiograf. Det er også audiografen som vil bistå deg under høreapparatutprøvningen. Søknad om stønad til høreapparat, med nødvendig dokumentasjon, fylles ut av ØNH-spesialist eller audiograf. Du må betale en egenandel på konsultasjonene hos audiograf og ØNH-spesialist på kr 375,- per gang, med mindre du har frikort. Du må beregne minimum 3-4 slike konsultasjoner gjennom utprøvningsperioden. I tillegg kan det tilkomme materialkostnader og gebyrer på noen hundrelapper. (Fram til januar 2019 var det mulig å få dekket høreapparater utprøvd hos private audiografklinikker som Audiografen AS etter at audiologisk utredning og konsultasjon hos ØNH-avtalespesialist var gjennomført. Dette er nå dessverre ikke lengre mulig for oss som sokner til Helse Midt-Norge RHF.) Her finner du informasjon om forskjellige typer høreapparat. Når kan man få nye høreapparater? Man har mulighet til å få nye høreapparater gjennom folketrygden når det er mer enn 6 år siden man fikk sist. Det er mulig å søke om unntak fra regelverket i enkelte tilfeller:

  • Dersom hørselstapet har endret seg slik at de gamle apparatene ikke lenger er sterke nok.

  • Hvis det er kommet en ny type høreapparat som kan avhjelpe hørselstapet på en vesentlig bedre måte.

  • Hvis vesentlig endring i funksjonsevne gjør at brukeren ikke lengre er i stand til å betjene sine gamle apparater.

Tap av høreapparat Dersom man mister et høreapparat, eller dersom det skades slik at det er umulig å reparere, må man selv kjøpe igjen et nytt (med mindre det er minst 6 år siden man sist fikk dekket høreapparater via NAV). Det anbefales å tegne forsikring på høreapparatene og stort sett lønner det seg å bruke det forsikringsselskapet som man ellers bruker. Informasjon om forsikringsverdi på høreapparatene dine vil du få av audiografen ved tilpasning. Som regel må du signere en utlånsavtale hvor denne informasjonen er med. Audiografen AS kan bistå ved gjenkjøp av tapt apparat uavhengig av hvor det ble tilpasset. Kjøpe høreapparat selv Selv om man kan få dekket høreapparater av det offentlige ser vi at noen likevel ønsker å kjøpe høreapparater selv. F.eks fordi det kan være litt ventetid i det offentlige eller fordi man ikke har krav på å få dekket nye apparater oftere enn hvert 6. år. Noen ønsker også å ha et reservesett med høreapparater. Her finner du informasjon om utprøvning og kjøp av høreapparat hos Audiografen AS

Comentarios


bottom of page