top of page

Høreapparater- hva skal du velge?

Ett eller to høreapparater?

Hvis du har et hørselstap på begge ører, vil du mest sannsynlig ha best utbytte av to høreapparater. Dette gjelder også selv om hørselstapet er forskjellig på høyre og venstre øre. Med apparat på begge ører vil du få stimulert begge sider av hjernen. Du vil også lettere kunne bestemme hvilken retning lyden kommer fra og du får et fyldigere lydbilde, noe som letter oppfattelsen av tale i vanskelige lyttesituasjoner.

Hvilke høreapparater passer for deg?

Det er mange faktorer som spiller en rolle for valg av av type høreapparat. Det viktigste er hørselstapets størrelse, men øret og øregangens fasong, allergier e.l spiller også en rolle. I tillegg kan det være av betydning om det finnes telespole i høreapparatet og hva som finnes av tilleggsutstyr til den aktuelle høreapparatmodellen. Det kan også være andre praktiske detaljer som teller, som f.eks om apparatene er oppladbare eller bruker batteri, samt enkel betjening eller spesielle ekstrafunksjoner. Spennende ekstrafunksjoner De siste årene har det skjedd en enorm utvikling på høreapparatmarkedet. Her er noen av funksjonene som finnes og som også kan være avgjørende for valg av høreapparatmodell:

  • Direktestreaming. De fleste nye høreapparater kan nå streame lyd (f.eks telefonsamtaler eller musikk) direkte fra en mobiltelefon. Noen modeller kan streame til de fleste telefoner som har blåtann/bluetooth, mens andre kan streame til iPhone og de nyeste androide telefoner. Hvilken telefon du har kan derfor være avgjørende for hvilket høreapparat du skal ha.

  • Handsfree, Når du streamer en telefonsamtale kan du, med enkelte høreapparat, bruke høreapparatets mikrofon isteden for telefonens. Det kan også være avgjørende hvilken telefon du har for at dette skal fungere.

  • Talestyrt justering. Hvis du har iPhone kan du be Siri om å justere høreapparatene dine.

  • Innebygde oppladbare batterier. Og ladere med innebygde powerbanker, slik at du også kan lade uten strømtilkobling.

  • Fjernkontroll via app (mobilapplikasjon)

  • Teksting av samtale. Via mobilapp

  • Fjernjustering, dvs at din audiograf kan justere på apparatene dine uten at du nødvendigvis reiser inn til klinikken.

  • Geolokalisering; du kan lagre dine favorittlydinnstillinger for bestemte steder som høreapparatet bytter til automatisk.

  • IFTTT-kompatibilitet (IFTTT = If This, Then That)

Av hver type høreapparat finnes det mange modeller fra flere leverandører. Du vil selvfølgelig få hjelp til å vurdere hvilken type og modell som er mest aktuell for deg.


Hvilke typer finnes?


BTE (Behind The Ear eller ØH - ørehenger)

Her ligger selve høreapparatet (alt av teknikk) bak øret.

Alt etter fysisk form på øremuslingen, størrelsen på øregangen og graden av hørselstap, velges en av disse løsningene:

BTE med støpt propp

Dette er den klassiske typen høreapparat, der apparatet henger over øret, og er festet til en støpt propp via en plastslange. Proppen er spesialstøpt til hver enkelt brukers øre, og kan lages i forskjellige utforminger og materialer avhengig av hørselstap, ørets størrelse og fasong, eventuelle allergier etc. Denne typen høreapparat passer for alle typer hørselstap og velges gjerne dersom man ønsker en stødig løsning som er enkel å sette på plass og å betjene.Tynnslangeløsning

Apparater med tynnslange tilbys gjerne når man ønsker BTE-apparatets kvaliteter (bl.a. lang batterilevetid), men samtidig ønsker at det ikke skal vises så godt. Høreapparatet henger over øret og lyden ledes inn i øret via en tynn lydslange og en dome (en liten myk standardpropp) Har man mildt til moderat hørselstap med god basshørsel kan denne typen tilpasses med åpne (ventilerte) domer som en såkalt åpen løsning. Da kan man høre basslydene med sin naturlige hørsel, mens høreapparatene forsterker kun lyder i de frekvensområder hvor hørselen er dårlig. Slik blir det totale lydbildet mer naturlig. En tynnslangeløsning passer også opp til moderat/stort hørselstap om man bruker tette domer eller støpte propper. Man oppnår ikke helt den samme effekten som med åpne domer med hensyn til mer naturlig lyd, men ellers er apparatene de samme.RITE/RIC/RIE

Receiver In The Ear/Receiver In Canal/Receiver In Ear

- høyttaleren i øret)


Disse apparatene er til forveksling lik tynnslangeløsningen.

RITE-apparatene ligger også bak øret, men høyttaleren er «tatt ut» og plassert via en ledning inn i øregangen. Høyttaleren holdes på plass i øret ved hjelp av en dome eller en spesialstøpt propp.

Når høyttaleren sitter på utsiden, blir selve høreapparatet bak øret noe mindre og ettersom høyttaleren skal plasseres inni øregangen er det nødvendig med et voksfiltersystem som i AIØ-apparatene.

Ellers kan man si at disse apparatene er lik tynnslangeløsningen, mht åpne domer/åpen løsning for mildt til moderat hørselstap med god basshørsel og opp til moderat/stort hørselstap med tettere domer eller støpte propper.


ITE (in the ear eller AIØ - alt i øret)


Dette er høreapparater hvor alt av teknikk er støpt inn i et skall som plasseres i ørekanalen. De spesiallages som oftest etter avstøp av brukerens øre, og finnes i flere størrelser og varianter (ITE, ITC, MC, CIC, IIC) avhengig av størrelse på øre og øregang, samt grad av hørselstap. ITE-apparater kan brukes på mildt til moderat/stort hørselstap. Den som har god hørsel i bassområdet vil imidlertid sjelden akseptere lyden i et slikt høreapparat da det vil føles "innestengt". Dette er fordi man ikke får brukt sin naturlige basshørsel som med en åpen løsning (tynnslange eller RITE). Denne typen høreapparat krever bytte av voksfilter. Filteret er veldig lite og det er en fordel å være stødig på hånden og ha godt syn (eller gode synshjelpemidler) for å greie dette. Det er imidlertid veldig forskjellig hvor ofte man må bytte slike filter, alt fra daglig til aldri (avhengig av voksproduksjon).


CIC med click-sleeves

Denne varianten av ITE er ikke spesialstøpt til hvert øre. men på samme måte som RITE/RIC og tynnslangeløsninger kan den tilpasses til å passe de fleste øreganger ved at den festes til en liten «sleeve»/propp. Proppene finnes i flere størrelser og fasonger for å kunne tilpasses øregangen. I avsnittene over har vi forklart hvorfor man ikke kan ha ITE/AIØ hvis man har god basshørsel: CIC med click-sleeves er unntaket som bekrefter regelen! Med denne typen, kan man få en ganske åpen løsning likevel, forutsatt at øregangen er stor nok. Kan bli tilnærmet usynlig i øret. OBS disse apparatene finnes ikke med telespole. Passer opp til moderat/stort hørselstap.ITE med utvendig mikrofon


Selve apparatet plasseres inne i øregangen, men mikrofonen er "tatt ut" og via en ledning ligger den i øremusslingen. Finnes både i støpte og standardvarianter. Passer best for mildt til moderat hørselstap med noe nedsatt basshørsel.CROS og BICROS For den som har et døvt øre finnes det løsninger som sender lyd fra den døve siden og over til det gode øret. Man kan da til en viss grad få retningshørsel og slik lettere orientere seg etter hvor lydene kommer fra. Man bruker et høreapparat på det døve øret som "plukker opp" lyden og sender den over til et høreapparat på det gode øret. Her blir lyden forsterket slik at man altså får lyder fra begge sider inn på et og samme øre. Det heter CROS hvis det kun er lyden fra det døve øret som forsterkes (ved tilnærmet normal hørsel på det beste øret) og BICROS hvis lyden forsterkes fra begge sider (ved nedsatt hørsel på det beste øret). I dag finnes det flere trådløse slike systemer både som BTE, RITE og ITE.

Høreapparat med lydgenerator Dette er høreapparater hvor man kan legge til egne "program" med forskjellige lyder som kan virke avslappende og ta fokuset vekk fra tinnitusen. For de fleste tinnitusplagede hjelper det som oftest like mye med vanlig høreapparatforsterkning. Høreapparatet innstilles etter hørselen til den enkelte og man vil oppleve at hørapparatet "legger til" lyder fra omgivelsene. Du hører lydene rundt deg bedre, og dermed får du ikke så stort fokus på tinnitusen. Med et høreapparat med lydgenerator kan man veksle mellom vanlig- og lydprogram etter behov. Finnes både som BTE, RITE og ITE.Hørselsimplantater

Ikke alle hørselshemmede kan nyttiggjøre seg høreapparater i tilstrekkelig grad.

Det kan f.eks være ved stor- eller alvorlig stor hørselsnedsettelse, ved kronisk betente ører eller ved øremisdannelse.

Da kan det være aktuelt med et hørselsimplantat. Et hørselsimplantat er en kombinasjon av et implantat og en ekstern prosessor. Det finnes ulike typer hørselsimplantater, for eksempel cochleaimplantat (CI), mellomøreimplantat og benledningsimplantat som er konstruert for ulike typer hørselstap.


Comments


bottom of page