top of page

Tilvenning til høreapparat

Overskriften og teksten retter seg spesielt mot den som skal begynne med høreapparat, men dersom du er pårørende er det veldig nyttig at du også har en forståelse av hva dette dreier seg om.Tilvenning til høreapparat


Når høreapparatene tilpasses til en førstegangsbruker innstilles de ofte svakere enn det som er beregnet for hørselstapet. Erfaringsmessig er det lettere å venne seg til lyden om den settes opp gradvis. Den gradvise oppjusteringen kan gjøres automatisk i høreapparatene eller manuelt på hver kontrolltime. Likevel må du regne med at det kan ta litt tid å venne seg til å bruke høreapparatene.

Målet ditt bør være at du skal bruke høreapparatene det meste av dagen.

For noen går det greit å bruke dem fra morgen til kveld fra første dag, men de fleste trenger litt tid på å tilvenne seg den nye lyden.


Bruk den tiden du trenger på å nå målet. Personer med nedsatt hørsel blir ofte fortere sliten enn de som hører normalt. Det er viktig å ikke presse seg for langt, men ta de pausene en trenger.

Hvis du blir sliten av å bruke høreapparatene hele dagen, kan du for eksempel begynne med å bruke dem litt på formiddagen og litt på ettermiddagen med gradvis økning hver dag

Gradvis tilvenning

For en gradvis tilvenning og «rolig» start kan det også være lurt å bruke høreapparatene bare hjemme de første dagene. Bli kjent med lydene i huset og de lydene du lager selv.

Bruk tid på å identifisere lyder som du ikke kjenner igjen. Kanskje oppdager du at kjøleskapet durer, at veggklokken tikker og mange andre lyder som du ikke har hørt før-, eller på en god stund. Det er iallfall sikkert at du kommer til å oppleve at mange lyder høres annerledes ut enn du er vant til.

En del av tilvenningsprosessen er nettopp det å akseptere at lydene høres annerledes ut nå. Etterhvert vil du forhåpentlig oppleve at det er høreapparatlyden som er den riktige lyden!


Klirringen av kopper og bestikk, knitringen når du leser papiravisen og lyden når du tapper vann -dette er lyder som de fleste høreapparatbrukere klager over, spesielt i begynnelsen. Forsterkning på slike "unyttige" lyder kan være vanskelig å unngå da de ligger i samme frekvensområde som viktige talelyder. De fleste høreapparater har imidlertid en rekke forskjellige justeringsfunksjoner. F.eks. kan audiografen aktivere- eller øke demping som reduserer høye impulslyder, dersom slike lyder er ubehagelige for deg.

Prøv apparatene i samtale med bare en person og i rolige omgivelser før du bruker dem sammen med flere. Bruk dem f.eks. på handletur i en rolig butikk før du går i dagligvaren og før du bruker dem på et kjøpesenter med mere støy. Når du skal høre på TV eller radio med høreapparatene, kan du begynne med å høre på nyheter, ettersom nyhetsopplesere vanligvis snakker tydeligere. Så prøver du å høre på andre programmer etterpå. Den beste avstanden mellom deg og TV-apparatet er som regel 2-4 meter. Hvis du har problemer med å høre TV, selv etter en viss tilvenningstid, kan det være aktuelt med tilleggsutstyr. Snakk med audiografen om dette når du skal på kontroll. Se også tips om automatisk teksting på TV, lengre ned på siden. De fleste er ganske ivrige på å prøve ut høreapparatene i de situasjonene som oppleves ekstra vanskelige, f.eks. i selskap eller større forsamlinger. Om du da opplever at det blir for mye bråk, i verste fall til og med opplever at du hører dårligere med høreapparat enn uten – da skal du IKKE tenke at det ikke er noe vits med høreapparat, men at det bare er litt for tidlig i tilvenningsprosessen.


Høreapparatene bør brukes fast.

Den beste måten å få bedre hørsel på er å venne seg til å lytte med høreapparatene helt til du kan bruke dem hele dagen uten ubehag.

Det er veldig få som opplever å få noe særlig effekt av høreapparatene om de brukes bare av og til.

Kanskje tenker du at du ikke trenger å bruke høreapparatene når du er alene, når det ikke er noe spesielt du skal høre på? Da tenker du helt feil!

Hvis du ikke blir vant til høreapparatforsterkning i rolige omgivelser vil hørselen din "få sjokk" når du kommer i et selskap eller et annet sted med mange lyder! Da er det veldig liten sjanse for at du klarer å skille ut de lydene eller stemmene du vil høre på.

Hvor lang tid tar det?

Hvor lang tid man bruker på å venne seg til å bruke høreapparater varierer veldig. Dersom du er flink til å bruke høreapparatet bør du merke en viss bedring allerede den første måneden og iallfall føle om man er «på riktig vei». Kanskje er det noen justeringer av lyd- eller ekstrafunksjoner som skal til for at det skal gå enda lettere, det kan også være aktuelt å prøve andre høreapparater.

Du må regne med opptil et år for å bli helt tilvent til høreapparatene.

Det er viktig å være oppmerksom på at høreapparatene ikke kan løse alle problemer. Husk at mennesker med normal hørsel heller ikke får med seg alt som blir sagt under vanskelige lytteforhold som f.eks. i et selskap.

Hvis du skal bytte til nye høreapparater.

Hvis du har vært høreapparatbruker i flere år og skal begynne med nye høreapparater kan det oppleves litt på samme måte som for dem som begynner med høreapparater for første gang.

De nye høreapparatene «jobber» kanskje på en annen måte og lyden kan oppleves veldig annerledes. Det er uansett lurt å konsentrere seg om tilvenning til de nye høreapparatene og ikke bytte mellom gamle og nye høreapparater for sammenligning.

Dårligere hørsel med høreapparat?

Det er mange som spør om hørselen kan bli dårligere av å bruke høreapparat. Det blir den ikke!

Når du tar av deg høreapparatene etter en hel dags bruk kan det føles som om du hører dårligere enn før du begynte å bruke apparater. Dette er fordi du slapper av mer og ikke konsentrerer deg sånn for å høre lengre.

Ved å bruke høreapparat får du stimulert hørselen din og dermed tar du bedre vare på den!

Den som går lenge med et hørselstap før han eller hun begynner å bruke høreapparat, risikerer nedsatt taleoppfattelse. Ørene må brukes, de må få lyd for at ikke taleoppfattelsen skal svekkes. Heldigvis er du på riktig vei nå!Se også Høretaktikk for råd om bedre hørsel

Comments


bottom of page