top of page

Høretaktikk

Det er veldig lurt å tilegne seg kunnskap om hørselstapet sitt; både for å nyttiggjøre seg høreapparat og hjelpemidler bedre og for at det skal bli enklere å snakke med andre om det.

Ved å være åpen om dine hørselsproblemer gir du dem rundt deg en mulighet til å forstå og å ta hensyn!

Generelle kommunikasjonstips

 • Informer om at du hører dårlig. Da gir du andre muligheten til å ta hensyn til deg.

 • Unngå unødvendige lydkilder. Slå av radioen og lukk vinduet hvis det er støy ute.

 • Husk at du også hører med synet! Plasser deg slik at du ser den som snakker og at lyset er godt.

 • Bruk SMS og e-post i stedet for å ringe når du bare skal gi beskjeder.

 • Bruk internett til å holde deg oppdatert på nyheter, hvis det er vanskelig å følge med på radio/TV

 • Bruk tekst-TV til de TV-programmer som har mulighet for det.

 • Vurder å bruke streamer- eller teleslyngeløsninger for de vanskeligste lyttesituasjonene.

Spesifikke kommunikasjonstips


På restaurant

 • Velg en rolig restaurant (fortrinnsvis uten musikk eller underholdning).

 • Gjør research og bestill et bord hvor det er godt lys og som ligger et stykke unna kjøkkenet.

 • Plasser deg så du tydelig ser ansiktene til dem du skal snakke med.

 • Samtalen er lettere å følge hvis det ikke er så mange involverte.

I bilen

 • Sitt med det beste øret mot kupeen hvis mulig.

 • Dersom du bruker to høreapparater kan du redusere styrken eller slå av apparatet nærmest vinduet (mot trafikken).

 • Slå av radio/stereo.

 • Hold vinduene lukket for minst mulig trafikk og omgivelsesstøy inn i kupeen.

På teater, konserter, kino og lignende

 • Kjøp billetter tidlig, fortell om ditt hørselsproblem når du bestiller/kjøper billetter.

 • Spør om det finnes teleslynge, IR- eller FM-anlegg i lokalet og hvor de beste plassene er i forhold til dette. Om det ikke finnes et slikt system i lokalet er det som regel best å få en plass langt framme og midt i salen.

 • Gjør deg informert om handlingen på forhånd, da er det enklere å følge med.

Ved møter eller forelesninger

 • Spør om teleslynge, IR- eller FM-anlegg er montert og benytt isåfall dette. Hvis ikke kan du spørre om å få bruke ditt eget mikrofonsystem (se tilleggsutstyr).

 • Det er uansett lurt å plassere seg langt framme med ansiktet mot taleren.

 • Plasser deg i midten av salen hvis hørselen din er lik på begge sider.

 • Hvis hørselen din er bedre på den ene siden, bør du sitte med det beste øret mot lydkilden.

 • Spør om et skriftlig sammendrag av møtet eller forelesningen. Kanskje er det mulig å få dette i forkant slik at du kan møte bedre forberedt.

På arbeidsplassen

 • Det vil være til stor hjelp å informere om ditt hørselstap. Det vil gjøre det lettere for dine medarbeidere å ta forhåndsregler og hensyn når de snakker med deg.

 • Lær kollegaene dine til å snakke tydelig og å holde øyekontakt i samtaler.

 • Fokuser på den personen som er nærmest deg.

 • Hvis du kun hører deler av samtalen, gjenta det du har hørt og be om å få repetert det du ikke hørte.

 • Ikke forsøk å følge samtalen hvis det er umulig. Still krav, men vis forståelse selv også!

Se også egen fane; På arbeidsplassen

Hjemme

 • Bruk høreapparatet så mye som mulig.

 • Informer venner og familie om din situasjon

 • Lær familien til å snakke tydelig og direkte til deg - hold øyekontakt.

 • Forklar dine nærmeste hvordan du lettest klarer å følge med i en samtale.

 • Unngå bakgrunnsstøy.

TV

For å slippe å anstrenge seg unødig kan det være lurt å bruke tekst hvis det er mulig. For NRK og TVNorge kan du lagre en innstilling som automatisk tekster alle TV-programmer (inkludert opptak) som har tekst tilgjengelig. For andre kanaler kan du bruke tekst-TV. Det er dessverre ikke alle programmer som har tekst, men muligens er det likevel flere enn du trodde.

Dersom du synes det er vanskelig å høre TV-lyden godt nok finnes det tilleggsutstyr og hjelpemidler som kan overføre lyden direkte til høreapparatene. Høreapparatene vil da fungere som (trådløse) hodetelefoner og du får ingen forstyrrelser fra omgivelsene.

Bruk av telefon

Det er mange som tar av seg det ene høreapparatet når man skal snakke i telefonen. Hvis man holder røret helt inntil øret, blir det nesten som en hodetelefon/øreklokke og man tar ikke inn noen bakgrunnslyder. Derfor opplever man gjerne at man hører ganske så bra slik.

Men kanskje kan du høre enda bedre med høreapparatet på, om du bare holder røret riktig i forhold til høreapparatets mikrofon.

Prøv deg fram når du snakker i telefonen med noen du kjenner godt!

Hvis du har et BTE- eller RITE-høreapparat sitter mikrofonen øverst på høreapparatet som du har bak øret. Plasser derfor telefonrøret litt over øret, på skrå, mot høreapparatets mikrofon.Hvis du har et AIØ-høreapparat kan du holde røret såvidt over øret og litt på skrå.
Ved å holde røret på denne måten får du støttet røret mot øret som vanlig og samtidig unngår du feedback, piping i høreapparet som gjerne oppstår når du legger noe tett inntil. Husk å snakke direkte inn i mikrofonen på telefonrøret slik at den du snakker med også hører godt! Det finnes også streamerløsninger (hovedsakelig for mobiltelefon) og muligheter for å bruke telefon med teleslynge. Snakk med audiografen din hvis du er i tvil om hva som er den beste løsningen for deg.

Få hjelp av en audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon. Audiopedagoger har spesialpedagogisk utdanning og utreder, veileder og gir opptrening til mennesker med hørselsvansker. Audiopedagogisk behandling og rehabilitering for hørselshemmede har kommunikasjon og livskvalitet i fokus. Det handler om opplæring, trening, veiledning og mentalt styrkende samtaler. Målet er at du skal kunne kommunisere best mulig med og i dine omgivelser, oppleve å ha krefter til å møte hverdagen og følelse av kontroll over eget liv. Hva slags og hvor mye oppfølging du ønsker og trenger vil være svært individuelt og noe du og audiopedagogen finner ut av sammen. Eksempler på slik oppfølging kan være:

 • Hjelp til å finne ut av, og lære hvordan du kan leve et godt liv med den hørselen du har.

 • Informasjon og kompetanseheving om hørsel og hørselstap.

 • Kartlegge hørselsrelaterte utfordringer og utforske hva du kan gjøre for å møte dem best mulig, i din livssituasjon.

 • Tilvenning til og opptrening i bruk av høreapparat for best mulig taleoppfattelse. Lyttetrening.

 • Kommunikasjonstrening med ekstra hørselstilbehør for å sikre god utnyttelse av hjelpemidlene.

 • Høretaktikk og strategier.

 • Avspenningstrening som reduserer energilekkasje.

Kilde: Vestfold hørsel og kommunikasjon Dessverre er det ikke så stor tilgang til audiopedagoger som arbeider med voksne, annet enn på østlandet. Mange tilbyr imidlertid behandling via skype. De fleste har avtale med HELFO, noe som vil si at behandlingen er kostnadsfri om du får henvisning fra fastlege eller øre-nese-hals-spesialist.


Gode råd for kommunikasjon med en som hører dårlig

 • Øyekontakt. Fang oppmerksomheten først og stå slik at den du snakker til kan se ansiktet og munnen din.

 • God belysning. For å avlese ansikts- og munnbevegelser er belysning viktig. Ikke stå med ryggen mot et lyst vindu e.l. Da kan den du snakker med bli blendet av lyset og ansiktet ditt blir lagt i skygge.

 • Snakk tydelig. Snakk klart og litt saktere enn du gjør til vanlig.

 • Normal stemme. Det er ikke nødvendig å rope, da kan lyden bli forvrengt og gi ubehag for den hørselshemmede.

 • Snakk en om gangen.

 • Unngå støy. Bakgrunnsstøy gjør at det blir vanskeligere å oppfatte for den som har nedsatt hørsel. Reduser derfor bakgrunnslyder så mye som mulig. Slå av radio, TV, støvsugeren og lukk vinduet om nødvendig.

 • Gjenta om nødvendig. Gjenta hvis du merker at vedkommende ikke klarer å følge med eller hvis du blir bedt om å gjenta. Det kan virke både ekskluderende og sårende med "nei, det var ingenting" til svar.

For bedre forståelse av hvordan det er å ha et hørselstap, les også Hvorfor gir ikke høreapparatet normal hørsel

Comentarios


bottom of page