top of page

Hørselstekniske hjelpemidler

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler for hørselshemmede. Det kan være isteden for- eller i tillegg til og utenom høreapparater og tilleggsutstyr. Disse hjelpemidlene distribueres av NAV Hjelpemiddelsentralen og av den enkelte kommune. For å få hjelpemidler, må dette søkes om/bestilles gjennom hørselskontakten i din kommune. Audiografen AS formidler gjerne dine behov for hjelpemidler til riktig kontaktperson. Eksempler på hørselstekniske hjelpemidler kan være:

  • Varslingssystemer for dørklokke, telefon, røykvarsler m.m.

  • Forsterkertelefon

  • Vekkerklokke med vibrering

  • Samtaleforsterker

  • IR lytteutstyr

  • FM lytteutstyr

  • Halsslynge til mobiltelefon (via kabel eller Bluetooth)

  • Teleslynge (stolslynge eller halsslynge) til TV/Radio

  • Høyttalersystemer (skole/undervisningssituasjoner)

Snakk med audiografen eller hørselskontakt i din kommune om de behovene du har. ​ Hjelpemidler utlånt fra Hjelpemiddelsentralen er gratis. ​ Oversikt over hjelpemidler finner du i Hjelpemiddeldatabasen.Livsviktig hjelpemiddel Det aller viktigste hørselshjelpemiddelet er for røykvarsling. Den vanlige røykvarsleren har en veldig høy varslelyd, men lyden ligger i et frekvensområde som er dårlig eller helt borte for veldig mange med nedsatt hørsel. Man bør tenke på om man er sikker på å våkne dersom røykvarsleren slår ut mens man ligger og sover. Og det holder ikke at man deler seng med noen som hører bra! ​ Vi anbefaler ofte at man tar en sjekk på dette; legg deg i sengen, uten høreapparater, legg ditt ev. beste øre ned mot puten. Døren til soverommet skal være lukket. Få noen til å løse ut røykvarsleren mens du ligger slik - Er lyden sterk nok til at du er sikker på å våkne? Hjelpemiddel for røykvarsling skal ligge under madrassen og begynner å riste dersom den utløses.

Teleslynge, hva er egentlig det? Man bruker ofte et teleslyngesystem for å forbedre taletydelighet i støyende omgivelser eller når det er store avstander mellom den som taler og den som lytter. ​ Selve slyngen er en kabel som legges rundt et rom, -deler av et rom, -en skranke e.l. En teleslyngeforsterker sender strøm gjennom kabelen slik at det dannes et elektromagnetisk felt.

Her finnes teleslyngeanlegg. Sett høreapparatet ditt i program "T"

På mange måter kan man sammenligne en teleslynge med en høyttaler, men isteden for lydbølger lager teleslyngen altså et magnetfelt. For å høre lyden i magnetfeltet trenger man en mottager - en telespole. Telespolen ligger i høreapparatet eller ev. i en streamer som er koblet mot høreapparatet. ​ Når et lydsignal sendes fra en mikrofon eller annen lydkilde, via en teleslynge, kan disse signalene hentes opp av høreapparatets telespole, dersom høreapparatet eller streameren står i T-stilling (dvs at høreappatbrukeren aktivt må bytte fra sitt vanlige lytteprogram til telespoleprogrammet for å kunne lytte via teleslynge). ​ Teleslynge finnes i en del offentlige rom som f.eks kirke, teater, idrettshall og kommunehus, samt bank, postkontor, apotek m.m ​ Teleslynge er også et av flere aktuelle system som man kan få for bedre å høre TV og radio hjemme. De siste årene har det blitt mest vanlig at man bruker mini-slynger til dette. Halsslynge er det som brukes mest, stolslynge er også et alternativ. ​ Norge er et av de landene hvor bruk av teleslyngesystem er mest utbredt, men det brukes i land over hele verden i større eller mindre grad. ​ Kilder, teleslynge: sansetap.no og cantec.no Les også om tilleggsutstyr til høreapparater.

bottom of page