top of page

Ungdom og støy

Er høy musikk støy?


Støy er et negativt ladet ord, ofte noe vi forbinder med uønsket lyd vi ikke kan stenge av, eller som oppleves irriterende og ubehagelig. Lyd eller musikk vi liker, eller kan kontrollere, er lettere å akseptere selv om lydnivået er det samme som en støyende industrimaskin.


Konserter og utesteder


Når man hører på musikk som gir positive assosiasjoner, tenker man kanskje ikke på at lydnivået kan være skadelig. Høy lyd kan dessuten være mer hørselskadelig om natten enn om dagen, og i tillegg blir hørselen lettere skadet om man er påvirket av alkohol (les avsnittet om stapediusmuskelen så forstår du hvorfor). Har du opplevd piping eller susing i ørene etter en konsert eller en kveld på byen? Dette er et tegn på at ørene har vært utsatt for høyt lydnivå, og man har fått tinnitus. Pipingen kan gå over etter en stund, men er man skikkelig uheldig har man fått en støyskade som kan føre til permanent tinnitus og/eller nedsatt hørsel. For noen blir musikkopplevelsen aldri helt den samme igjen, med nedsatt hørsel.


WHO (World Health Organization) anbefaler at gjennomsnittlig lydnivå på konserter skal være 100 dB(A). Dette blir ikke alltid fulgt, og lydnivået kan ligge langt over dette, særlig rett foran høyttalerne. Det er derfor ikke en god ide å oppholde seg for lenge i dette området uten hørselvern.


Med hørselvern beregnet for musikk vil musikken høres minst like bra ut!


Audiografen gir kr 200,- i rabatt på spesialstøpte musikkpropper for deg som er under 25 år.
Musikk på ørene


Mange lytter til musikk via telefonen/musikkspiller med øretelefoner, ofte i sammenheng med skolearbeid og trening. Musikk kan gi velvære og økt konsentrasjon mens man gjør lekser, og høy, intensiv musikk kan gi en ekstra "boost" mens man trener. MEN langvarig lydeksponering på moderat til høyt nivå kan også føre til støyskade og tinnitus. Det er derfor viktig å ta pauser fra musikken. Et godt tips er å følge 60/60-regelen; lytt til musikk i maks 60 minutt av gangen på maks 60% lydnivå før du tar deg en pause.

Du kan bevare god hørsel gjennom hele livet hvis du husker å beskytte den! #PASSPÅØRA


Null sus


Denne filmen laget av HLF Briskeby kompetansesenter burde være obligatorisk å se før russefeiringen. Like viktig er den for andre unge og deres foreldre. Filmen er fra 2008, men stadig like aktuell.


Vil du lese mer om ungdom og støy? Ungdom og støy / ABC nyheter

Comments


bottom of page