top of page

Ubehandlet hørselstap kan føre til demens

Visste du at hørselstap er den enkeltfaktoren som medfører størst risiko for utvikling av demens? Og at denne risikoen kan reduseres ved å begynne med høreapparat i tide? Det publiseres stadig ny forskning om denne sammenhengen og vi oppdaterer fortløpende. Forskere ved Linköping University publiserte i 2011 forskning som viser at personer med hørselstap har større risiko for å få nedsatt langtidshukommelse, noe som igjen kan settes i sammenheng med utviklig av demens:


Normalt aktiveres langtidsminnet med en gang vi oppfatter hva som blir sagt og det vi hører relateres til det vi allerede vet. Dette går kjapt og uten den minste anstrengelse. Hos en person som ikke hører eller oppfatter med en gang hva som blir sagt stopper signalene i hjernen opp og i stedet aktiveres korttidsminnet eller arbeidsminnet for å rekonstruere hva som ble sagt. Hos den som hører dårlig vil arbeidshukommelsen hele tiden måtte jobbe for fullt, og dermed blir ikke gammel informasjon hentet fram like ofte og i tillegg blir mindre av den nye informasjonen lagret i langtidshukommelsen. Funksjoner som ikke brukes så mye svekkes raskere og internasjonal forskning har tidligere vist at det er en sterk sammenheng mellom svekket langtidshukommelse og utvikling av demens og alzheimers sykdom. Franske forskere publiserte i 2015 en omfattende studie som har fulgt tusenvis av eldre i over 25 år. Denne viser også en klar sammenheng mellom hørselstap og demens. Samtidig peker den på at eldre hørselshemmede som bruker høreapparat ikke opplever kognitiv svikt i større grad enn jevnaldrende uten hørselsproblemer. Man kan enkelt forestille seg at det er lettere å reise inn i sin egen verden når man kanskje ikke mottar hørselsintrykk fra verden omkring seg annet enn hvis noen kommer bort og prater direkte til en. Dette er en av flere grunner til at det er lurt å begynne med høreapparat i tide! "Gjennomsnittsmannen utsetter å begynne med høreapparat i 10 år. I løpet av disse 10 årene vil livskvaliteten forringes som følge av hørselstapet og i verste fall gi opptil 5 ganger så stor risiko for tidlig demens!" Les mer i dette intervjuet med den australske forskeren David Ryugo. I mars 2017 ble det publisert en systematisk oversikt over studier som undersøker sammenhengen mellom hørsel og demens. Det er funnet og vurdert 17 studier/publiserte artikler som alle indikerer at hørselstap er forbundet med demens eller kognitiv svikt. De 17 studiene er alle vurdert gyldige og pålitelige og viser til samme resultat; hørselstap er assosiert med høyere forekomst av demens hos eldre voksne. En internasjonal kommisjon for det medisinske tidskriftet The Lancet, publiserte i juli 2017 en bred rapport hvor de mener å ha identifisert de 9 viktigste risikofaktorene for å utvikle demens: manglende grunnskoleutdanning, hørselstap, høyt blodtrykk, overvekt, røyking, depresjon, fysisk inaktivitet, sosial isolasjon og diabetes. Kommisjonen, bestående av 24 eksperter på demens, mener at det teoretisk sett skal være mulig å redusere antall demenstilfeller med en tredjedel med forebyggende tiltak. Vedrørende hørselstap sier den norske representanten for Lancet-kommisjonen, professor Geir Selbæk til Aftenposten: "Det er faktisk den enkeltfaktoren som medfører størst risiko prosentvis i hele livsløpet. Det betyr ikke at det er mer utslagsgivende enn de andre faktorene, men det får et slikt utfall fordi det er så utbredt i befolkningen." Kilde dette avsnitt: Aftenposten 210717 Nå blir data fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) brukt i videre forskning på dette området: "Målet er å klargjøre om hørsel er den største risikofaktoren for demens" Det fortalte Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Han leder dette forskningsprosjektet på demens, bygd på tallene fra HUNT-undersøkelsen, i samarbeid med flere av forskerne fra den nevnte Lancet-kommisjonen. Kilde dette avsnitt: NRK 300419 I desember 2020 la den norske regjering fram sin nye Demensplan 2025 som er bygd på erfaringer fra Demensplan 2015 og Demensplan 2020. Ett av fire innsatsområder er planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling. Herunder kommer også kompetanseheving på hørsel og hørselsomsorg for helsepersonell. Og med bakgrunn i Lancet-kommisjonens rapport fra 2017 sier Demensplan 2025 dette: "Blant eldre i institusjon er det vist at hørselstap alene i 30–40 prosent av tilfellene kunne knyttes til kognitiv svekkelse hos beboerne. Det er derfor av stor betydning for å redusere risikoen for demens at hørselsutredning og hørselstap hos eldre følges opp, og at det tilbys tiltak for å avhjelpe kommunikasjonsvansker." Publisert på audiografen.no oktober 2015, sist oppdatert januar 2021.

Comments


bottom of page