top of page

Støy kan føre til hjerteinfarkt

Kanskje var du ikke klar over at støy kan gi andre helseplager enn hørselstap, men mye støy over lengre tid kan også føre til bl.a alvorlige hjerte- og karsykdommer.

Norske forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har slått fast at støy over 85 desibel over lengre tid øker sjansen for både å få disse sykdommene, og å dø av dem.

Forskerne har utført en systematisk, kritisk litteraturgjennomgang og funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Fra tidligere er det kjent at trafikkstøy kan gi den samme risikoen. Støyeksponering gir størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom er også påvist.Publisert på audiografen.no januar 2016

コメント


bottom of page