top of page

Røyking og hørselstap

Studier utført ved universitetet i Manchester viser at røykeslutt kan redusere risikoen for hørselstap.


Røykere har 15,1% høyere odds for å få hørselstap enn ikke-røykere. Også passive røykere har økt risiko for å få hørselstap. Forskerne har sett på et materiale med 164 770 britiske voksne i alderen 40-69 år som tok hørselstester mellom 2007 og 2010 i forbindelse med et nasjonalt prosjekt. Omtrent 15% av befolkningen i Norge er røykere. I enkelte land er denne andelen opp mot 60%. På verdensbasis kan røyking representere en vesentlig årsak til hørselstap. Forskerne fant at jo mere du røyker per uke og jo lengre du røyker, jo større er risikoen for at det vil skade hørselen. Hva som er koblingen mellom røyking og hørselstap er fortsatt uklart, men mange røykere har også hatt hjertesykdom. Det er usikkert om giftstoffer i tobakksrøyk påvirker hørselen direkte eller om røyke-relatert sykdom indirekte påvirker hørselen, eller begge deler. Den gode nyheten er altså at eksrøykere ikke ser ut til å ha noen ekstra risiko for hørselstap. Publisert på audiografen.no mai 2015

Comments


bottom of page