top of page

Om støy

Støy er det samme som uønsket lyd! Langvarig påvirkning av høy lyd som f.eks støyende arbeidsmiljø eller høy musikk på ørene flere timer daglig kan gi varige hørselskader. Det samme gjelder en kortvarig eksponering for meget kraftig lyd som f.eks skuddstøy. Dersom lydene eller musikken du har rundt deg er på grensen til å gjøre vondt, eller om den skurrer, forvrenges eller gir deg midlertidig øresus eller hørseltap etterpå, er det for høyt og da er det stor sannsynlighet for at gjentatt eksponering kan gi permanente hørselsskader. Støy kan også være skadelig for helsen på andre måter, også om den ikke er så høy at den er hørselskadelig. Når støy blir en stressfaktor er det skadelig, det ser man blant annet i form av økt produksjon av stresshormoner, konsentrasjonsvansker, forhøyet puls og blodtrykk samt økning i forekomst av hjerte/karsykdommer. Nest etter røyking er støy den største årsaken til hjerte/karsykdommer! Lyder som verken er skadelig for hørsel eller helse ellers, kan likevel betraktes som støy av den enkelte dersom de er forstyrrende, plagsomme, sjenerende eller til irritasjon. Støy = uønsket lyd.



Når er lyd skadelig for hørselen? Det er flere faktorer som spiller en rolle for om lyd er hørselskadelig:

  • Frekvens

  • Lydstyrke

  • Eksponeringstid

  • Hørselshvile

  • Individuelle forskjeller

Lyse lyder/høye frekvenser er mer skadelige enn de mørke/lave. Jo høyere lydstyrke, jo kortere eksponeringstid. En økning i lydnivå på 3 dB er bare så vidt merkbar for et normalt friskt øre, men faktisk er det en fordobling i lydtrykknivå og kan være dobbelt så skadelig for hørselen! Først når lydnivået øker med 10 dB oppleves lyden som om den er dobbelt så høy, selv om den i realiteten da er over 4 ganger så høy. I Forskrift om støy på arbeidsplassen heter det at grenseverdien for støy på industriarbeidsplasser er den lydenergi som en konstant lyd på 85 dB gir i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Fordobles lydnivået (dvs til 88 dB) må eksponeringstiden halveres (dvs til 4 timer), mens lydnivået må være betydelig lavere resten av dagen. Dette gir en god indikasjon på hva som akseptabelt lydnivå også utenfor arbeid.

Vil du lese mer om støy? Støy / Store medisinske leksikon Les også om hørselssystemets egen støybekjemper, stapediusmuskelen under Lyd og hørsel.

Comments


bottom of page