top of page

Økt batterikapasitet

Tenåringen Ethan Manuell fra Minnesota oppdaget i 2015, en enkel måte å forlenge høreapparatbatteriers brukstid på.


De aller fleste nye høreapparater som tilpasses i dag er oppladbare. Det er likevel ganske mange som bruker høreapparater med vanlige batterier og som kan ha nytte av dette tipset. ​Den typen Høreapparatbatterier som ikke er oppladbare, er såkalte luft/sink-batterier. Når klistrelappen på batteriet fjernes, blandes oksygen med sink-oksid inne i batteriet og dermed aktiveres batteriet. Som en del av et skoleprosjekt begynte Ethan en studie hvor han undersøkte effekten av "ventetid" fra aktivering av batteriet til det ble plassert i høreapparatet. Han fant ut at dersom man venter 5 minutter fra man tar av klistrelappen før batteriet settes i høreapparatet øker kapasiteten opptil 80%, dvs at batteriene kan vare flere dager ekstra! Ethan har vunnet flere priser for sin oppdagelse av "fem minutters regelen". Med bakgrunn i denne oppdagelsen fikk Audiografen AS utført egne "studier" for å se på forskjeller i brukstiden på batterier fra flere forskjellige leverandører, med og uten oksidering. Vår test ble utført av den gang, audiografstudent Espen, som brukte høreapparater på begge ører med batteristørrelse 312. Han brukte apparatene sine fra morgen til kveld, ca. 16 timer hver dag. Han testet våre kvalitetsbatterier mot 2 andre kvalitetsbatterimerker. I tillegg testet han 2 av de største merkene som selger billigere batterier. Alle batteriene ble testet med både 5 minutters- og 10 sekunders-oksideringstid.

I Espens høreapparater varte de forskjellige batteritypene fra 6 til 9 dager. Alle batteritypene varte lengre med 5 minutters oksidering, men det varierte imidlertid fra noen timer og opp til 2 dagers lengre brukstid på de forskjellige typene.

Batteritype

Økonomi 1

Økonomi 2

Kvalitet 1*

Kvalitet 2

Kvalitet 3

Uten oksidering

6

7

9

6

6

Med 5 minutters oksidering

6

7

9

8

7

Total poengsum (antall dager)

12

14

18

14

13

*selges hos Audiografen AS Studenter må ofte være ekstra økonomiske, så Espen regnet ut hvor mye det kostet per dag å bruke de billigste batteriene kontra batteriene fra Audiografen. Kostnaden ble beregnet ut ifra prisen på esker med 10 brett/60 batterier, ettersom begge typer selges med kvantumsrabatt (til kr 293,- og 405,-) Økonomibatteriene varte i 6 dager, dvs. at 60 batterier vil holde i 180 dager for Espens 2 høreapparater. Våre batterier varte i 9 dager, dvs. at 60 batterier vil holde i 270 dager for 2 høreapparater. Pris per dag blir da 1,6277 for økonomibatteriene, og 1,50 for våre batterier i Espens 2 høreapparater. Gjett hva han valgte? (Som et utgangspunkt bruker vi å si at om du bruker batteristørrelse 13 eller 675 kan du regne med at batteriene holder ca 14 dager, bruker du størrelse 312- ca 7 dager og størrelse 10- ca 3-4 dager. Dette varierer altså noe fra høreapparat til høreapparat og avhenger også av streamingtid) Vi har hatt oppslag på venterommet- og informasjon om 5-minutters regelen på batterieskene våre så de fleste av våre kunder har hatt mulighet til å følge dette tipset. Ut ifra tilbakemeldingene kan vi si at ca. halvparten mener effekten er merkbar. Konklusjonen vår er altså at effekten av 5 minutters aktiveringstid varierer mellom de forskjellige batteritypene og også i forskjellige høreapparater. Test selv med dine høreapparater! Publisert på audiografen.no august 2016, sist oppdatert august 2023.

Comments


bottom of page