top of page

Hørselstekniske hjelpemidler

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler for hørselshemmede. Det kan være isteden for- eller i tillegg til og utenom høreapparater og tilleggsutstyr. Disse hjelpemidlene distribueres av NAV Hjelpemiddelsentralen og av den enkelte kommune. For å få hjelpemidler, må dette søkes om/bestilles gjennom hørselskontakten i din kommune. Audiografen AS formidler gjerne dine behov for hjelpemidler til riktig kontaktperson. Eksempler på hørselstekniske hjelpemidler kan være:

  • Varslingssystemer for dørklokke, telefon, røykvarsler m.m.

  • Forsterkertelefon

  • Vekkerklokke med vibrering

  • Samtaleforsterker

  • IR lytteutstyr

  • FM lytteutstyr

  • Halsslynge til mobiltelefon (via kabel eller Bluetooth)

  • Teleslynge (stolslynge eller halsslynge) til TV/Radio

  • Høyttalersystemer (skole/undervisningssituasjoner)

Snakk med audiografen eller hørselskontakt i din kommune om de behovene du har. Hjelpemidler utlånt fra Hjelpemiddelsentralen er gratis. Oversikt over hjelpemidler finner du i Hjelpemiddeldatabasen. Livsviktig hjelpemiddel Det aller viktigste hørselshjelpemiddelet er for røykvarsling. Den vanlige røykvarsleren har en veldig høy varslelyd, men lyden ligger i et frekvensområde som er dårlig eller helt borte for veldig mange med nedsatt hørsel. Man bør tenke på om man er sikker på å våkne dersom røykvarsleren slår ut mens man ligger og sover. Og det holder ikke at man deler seng med noen som hører bra! Vi anbefaler ofte at man tar en sjekk på dette; legg deg i sengen, uten høreapparater, legg ditt ev. beste øre ned mot puten. Døren til soverommet skal være lukket. Få noen til å løse ut røykvarsleren mens du ligger slik - Er lyden sterk nok til at du er sikker på å våkne? Hjelpemiddel for røykvarsling skal ligge under madrassen og begynner å riste dersom den utløses.

Teleslynge, hva er egentlig det? Man bruker ofte et teleslyngesystem for å forbedre taletydelighet i støyende omgivelser eller når det er store avstander mellom den som taler og den som lytter. Selve slyngen er en kabel som legges rundt et rom, -deler av et rom, -en skranke e.l. En teleslyngeforsterker sender strøm gjennom kabelen slik at det dannes et elektromagnetisk felt.

Her finnes teleslyngeanlegg. Sett høreapparatet ditt i program "T"

På mange måter kan man sammenligne en teleslynge med en høyttaler, men isteden for lydbølger lager teleslyngen altså et magnetfelt. For å høre lyden i magnetfeltet trenger man en mottager - en telespole. Telespolen ligger i høreapparatet eller ev. i en streamer som er koblet mot høreapparatet. Når et lydsignal sendes fra en mikrofon eller annen lydkilde, via en teleslynge, kan disse signalene hentes opp av høreapparatets telespole, dersom høreapparatet eller streameren står i T-stilling (dvs at høreappatbrukeren aktivt må bytte fra sitt vanlige lytteprogram til telespoleprogrammet for å kunne lytte via teleslynge). Teleslynge finnes i en del offentlige rom som f.eks kirke, teater, idrettshall og kommunehus, samt bank, postkontor, apotek m.m Teleslynge er også et av flere aktuelle system som man kan få for bedre å høre TV og radio hjemme. De siste årene har det blitt mest vanlig at man bruker mini-slynger til dette. Halsslynge er det som brukes mest, stolslynge er også et alternativ. Norge er et av de landene hvor bruk av teleslyngesystem er mest utbredt, men det brukes i land over hele verden i større eller mindre grad. Kilder, teleslynge: sansetap.no og cantec.no Les også om tilleggsutstyr til høreapparater.

Comments


bottom of page