top of page

Eksterne kurs og tilbud


På denne siden finner du informasjon om kurs og tilbud for deg som har nedsatt hørsel og/eller hørselsrelaterte plager. Noen av tilbudene er også beregnet for pårørende. Følg linker for mer informasjon om de enkelte tilbud. HLF Hørselshemmedes Landsforbund HLF er en aktiv interesseorganisasjon som arbeider for en enklere hverdag for landets omlag 700 000 hørselshemmede. De har rundt 200 lokallag fordelt over hele landet og jobber for flere medlemsgrupper:

  • Høreapparatbrukere

  • Yrkesaktive hørselshemmede

  • Unge hørselshemmede (HLFU)

  • Tinnitusrammede

  • Mennesker med ménières sykdom

  • Sterkt tunghørte og døvblitte

  • CI-opererte

  • Foreldre med hørselshemmede barn


HLF jobber bl.a for at alle med nedsatt hørsel eller hørselsrelaterte lidelser skal få riktig hjelp og oppfølging, samt med informasjon for å forebygge hørselskader. De har en likemannsordning og arrangerer også forskjellige kurs for personer med hørselsproblemer og deres familie. HLF satser aktivt på prosjektarbeid for å bedre hverdagen til personer med hørselsproblemer. I samarbeid med eksterne fagmiljøer og frivillige har de utviklet og gjennomført en rekke prosjekter med støtte fra EkstraStiftelsen. HLF Briskeby kompetansesenter Briskeby holder til i Lier kommune, like utenfor Drammen, eies av HLF og samarbeider med Statped. Her holdes forskjellige typer mestrings- og selvhjelpskurs for voksne med hørselsproblemer fra hele landet:


De fleste av dissse kursene består av 3 samlinger á 3 dager som strekker seg over 6-8 måneder. Utgifter til kurs, opphold og reise dekkes av NAV med unntak av en liten egenandel. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for påmelding. Tinnitus og ménière Lider du av plagsom tinnitus kan (fastlegen eller) Øre-Nese-Hals-spesialist henvise deg til behandling/kurs ved et av sykehusene eller rehabiliteringssentre som tilbyr dette. Vi anbefaler deg også å sjekke ut nettbasert kurs! E-læringskurs Tinnitusklinikken ved Sørlandet sykehus har utviklet et kjempefint nettsted om tinnitus. Her finnes helsefaglig kvalitetssikret informasjon beregnet for deg som er tinnitusrammet, nærperson til en tinnitusrammet, fagpersonell som møter personer som er berørt av tinnitus og andre informasjonssøkende. I tillegg har de utviklet flere gratis E-læringskurs om tinnitus, søvn og avspenningstrening, disse finner du også på nettstedet:

Behandling av tinnitus ved St. Olavs hospital Det anbefales at du er ferdig utredet hos audiograf/ØNH-spesialist ved henvisning. De aller fleste får da plass på et heldags informasjonskurs om tinnitus iløpet 1-2 måneder. ØNH-lege, psykolog, audiograf og brukerrepresentant holder innlegg hvor tema er grunnleggende forklaringsmodell og behandling, psykologiske aspekter og kognitiv terapi ved tinnitus, mestringsstrategier og tinnitushjelpemidler. Mange av kursdeltagerene erfarer at de har fått den hjelpen de trenger iløpet av denne kursdagen, men alle får også tilbud om videre oppfølging. Denne består av besøk hos ØNH-spesialist og audiograf for individuell behandling og ev. tilpassing av hjelpemidler, samt et mestringskurs 8 ganger, a 3 timer. Behandling av tinnitus og nedsatt lydtoleranse ved Molde Sjukehus Ved Molde Sjukehus har de et tverfaglig tilbud med psykolog, audiograf og ØNH-spesialist involvert. Behandlingen er en nevrofysiologisk basert mestringsmodell som innebærer lydterapi og avspenning. Behandlingen har også elementer fra kognitiv adferdsterapi. Det anbefales at du er ferdig utredet hos audiograf/ØNH-spesialist når du henvises hit for raskere plass. Innledningsvis deltar man på et 6 timers seminar hvor man får en grundig innføring i behandlingsmodellen, kunnskap om hørselssystemet og hva som skjer når man får en tinnitusplage og/eller nedsatt lydtoleranse. Etter seminaret får man tilbud om individuell oppfølging hos audiograf/tinnitusterapeut for behandling og ev. tilpassing av hjelpemidler. Videre er det mulig å delta på seminar 2, 3 og 4 (og man kan også delta flere ganger på de forskjellige seminarene) samt faste etterkontroller ved behov. Det finnes en selvhjelpshåndbok som kan gi et bedre utbytte av behandling for tinnitus og/eller nedsett lydtoleranse. Håndboka er tilpasset behandlingen ved Molde sjukehus, men kan også være nyttig for deg som går til behandling andre steder. Unicare Landåsen Landåsen ligger mellom Dokka og Gjøvik og tilbyr rehabiliteringsopphold bl.a for personer med tinnitus og ménières sykdom. Målsettingen er økt kunnskap og bevissthet om uhensiksmessige reaksjonsmønstre knyttet til tinnitus/ménières og om følgetilstander. Det er også et mål å kunne øke deltagelse og yrkesaktivitet der det er aktuelt. Å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og teknikker, samt å få tid til å vurdere egen livssituasjon er en viktig del av oppholdet. Tilbudet gis som døgnopphold og er gruppebasert. Varighet på oppholdet er 2 x 2 uker, med 3-6 måneders mellomrom. For å få opphold på Landåsen må du henvises fra sykehus, fastlege eller avtalespesialist. Oppholdet dekkes av Helfo med unntak av en egenandel per døgn.

Nordtun HelseRehab Nordtun ligger i Meløy kommune i Nordland og tilbyr rehabiliteringsopphold bl.a for personer med tinnitus og ménières sykdom. Tilbudet er basert på en nevrofysiologisk forklaringsmodell der de tre hovedelementene ufarliggjøring, lydstimulering og avspenning står sentralt. Tilbudet gis som døgnopphold og er gruppebasert. Varighet på oppholdet er 14 dager. For å få opphold på Nordtun må du henvises fra sykehus, fastlege eller avtalespesialist. Oppholdet dekkes av Helfo med unntak av en egenandel per døgn.

Eikholt - nasjonalt ressurssenter for døvblinde Eikholt ligger i Drammen og tilbyr kurs for personer med kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet, både i grupper og individuelle opplegg, i tillegg til tilpasningskurs og kurs for pårørende. Opphold her er et lavterskeltilbud og det kreves ingen henvisning. Opphold og reise dekkes i sin helhet av NAV.


Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Landsdekkende poliklinisk spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling for psykiske lidelser for hørselshemmede, døve og døvblinde. Tjenesten er lokalisert på Gaustad sykehus i Oslo. For å få tilbud om behandling/kurs her må man ha henvisning fra lege, psykolog eller poliklinikk Se også Aktuelle tilbud fra NAV for hjelp med arbeidsrådgivning, tilrettelegging, tiltak m.m.

Comentários


bottom of page