top of page

Diabetes og hørselsnedsettelse

Personer med diabetes har økt risiko for hørselstap og bør være ekstra oppmerksomme på å beskytte seg mot støy. Det anbefales at hørselen testes jevnlig. Indikasjoner tyder på at diabetes kan doble risikoen for hørselsnedsettelse. Det anslås at 50 % av alle diabetikere vil få et høyfrekvent hørselstap og risikoen er størst hos unge voksne og middelaldrende (20 - 49 år). Disse dataene kommer fra National Center for Health Statistics (NCHS) i USA. I tillegg er det gjort en systematisk evaluering av 18 studier fra hele verden som ble publisert i mars 2014. Denne estimerer at personer med type 2 diabetes har 90% større sannsynlighet for å få hørselsnedsettelse enn de uten diabetes. Også personer med diabetes type 1 har høyere risiko for hørselstap.

Det gjenstår å finne årsaken til økt forekomst av hørselsskader hos diabetikere. Ettersom dette er forholdsvis ny viten, finnes det heller ikke noe system som sørger for at diabetikere får ekstra oppfølging med hørselstester. Hvis man har- eller får diagnosen diabetes er det derfor en god ide å følge opp dette selv med jevnlige hørselstester. En udiagnostisert hørselsnedsettelse kan ha mange negative effekter, som blant annet kan gi følelse av nedsatt livskvalitet, risiko for ensomhet og isolasjon, dårlig selvtillit, usikkerhet, frustrasjon m.m. Mens en tidlig identifisering av hørselstapet gir de aller beste forutsetningene for å ta tak i situasjonen og starte rehabiliteringsprosessen. For alle, og ikke minst for personer i risikogrupper for hørselstap er det en god ide å beskytte hørselen sin når man utsettes for støy. Kilde: Nick Ritter, Phonak (i magasinet Phorum, vinter 2014/2015). Publisert på audiografen.no april 2015

Comments


bottom of page