top of page
Justering, service og reperasjon

Justering, service og reparasjon

Justering av lyd og innstillinger


Vi foretar justering av lyden etter dine ønsker og behov.

Etter en tids bruk med høreapparat kan man kanskje også se behov for andre brukerkontroller enn det man valgte til å begynne med. Eksempler på dette er volumkontroll og programvalg som f.eks telespole. Det kan også være aktuelt å gjøre endringer på innstillinger til streamere (ekstrautstyr til høreapparat).

Dersom hørselen er endret eller ved behov for større justeringer anbefaler vi gjerne PMM.

 

Fjernjustering

Det er nå ganske mange av høreapparatene som kan fjernjusteres. Dvs at din audiograf kan justere på høreapparatene dine uten at du nødvendigvis reiser inn til klinikken. Dette forutsetter at vi har programinformasjon om høreapparatene dine og at du har (tilgang til) en smarttelefon.

I slutten av en utprøvningsperiode, for siste finstilling, kan fjernjustering være veldig gunstig.

Opplever du imidlertid endringer i høreapparatene akutt eller gradvis over tid, anbefaler vi at du møter fysisk for kontroll/service av høreapparater og ev. hørselstest.

audiografen_foto_kajsa_selnes-nett-60.jp

Service og reparasjoner


Vi foretar service og småreparasjoner på alle typer høreapparater. Dette kan være rens, avfukting eller bytte av deler.

Større reparasjoner (f.eks bytte av forsterker) skal kun utføres av leverandør. Dersom vi ser at dette er nødvendig ordner vi innsending av apparat med nødvendig informasjon om innstillinger.

Årlige kontroller


Til våre kunder som bruker høreapparater tilbyr vi innkalling til en årlig kontroll. Ofte kan dette forebygge behov for større reparasjoner hvor apparatene må sendes til leverandør. 

På årskontrollen vil vi kontrollere og rense høreapparatene dine, bytte høyttalerledninger eller lydslanger og ev. andre slitte deler. Vi justerer også lyden dersom du ønsker dette. Vi anbefaler at de som har telefonstreamer/fjernkontroll tar med denne, da enkelte justeringer ellers kan påvirke koblingen mellom streamer og høreapparat.

Vi vil også vurdere om du har behov for (flere) hørselstekniske hjelpemidler (eller ekstrautstyr) til samtale i støy, TV, telefon, dørklokke og røykvarsling.

Det er mulig å få tatt en ny hørselsprøve på årskontrollen. Vi anbefaler å gjøre dette på 3-årskontroll, ev før hvis du opplever hørselsendringer. 

bottom of page