top of page

Støy kan føre til hjerteinfarkt

hjerte-og karsykdom.jpg

Kanskje var du ikke klar over at støy kan gi andre helseplager enn hørselstap, men mye støy over lengre tid kan også føre til bl.a alvorlige hjerte- og karsykdommer.

Nå har norske forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) slått fast at støy over 85 desibel over lengre tid øker sjansen for både å få disse sykdommene, og å dø av dem.

Forskerne har utført en systematisk, kritisk litteraturgjennomgang og funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Fra tidligere er det kjent at trafikkstøy kan gi den samme risikoen. Støyeksponering gir størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom er også påvist.

Publisert på audiografen.no januar 2016

bottom of page