top of page

Hørselsvest for døve

En vest som sender vibrasjoner og lar deg "høre" gjennom huden! ​ Nevroforskeren David Eagleman har utviklet vesten sammen med Scott Novich, en av sine studenter ved Baylor College of Medicine i Houston. Enkelt forklart skal vesten ta opp lyd gjennom brukerens mobiltelefon som så prosesserer signalene til forsterkede vibrasjoner i vesten. Etter opplæring og tilvenning skal brukeren være i stand til å høre gjennom huden. ​ Utviklerne tror at hørselsvesten etterhvert vil bli et alternativ til CI (cochlea-implantat), ettersom den er langt billigere og dessuten kan tilpasses uten operasjon. ​ I videolenken kan du se David Eagleman selv forklare hvordan hjernen kan tilpasse seg nye sanser! ​ Vil du lese mer om "the V.E.S.T." sjekk denne artikkelen fra Mic.com Buzz, et armbånd basert på den samme teknologien ble sluppet på det private markedet i 2020. Buzz markedsføres som et tilleggshjelpemiddel til høreapparat eller CI for sterkt hørselshemmede og døve, og koster $399. Buzz har en egen avansert app. med bl.a. opplæringsøvelser, forskjellige innstillinger for forskjellige lyttesituasjoner og mulighet til å justere frekvens og vibrasjonsstyrke. ​ Les mer om dette på hearinghealthmatters.org


​ Publisert på audiografen.no september 2015, sist oppdatert januar 2021.

bottom of page