?

Rehabilitering

Her får du en grundig forklaring på hvordan du skal gå frem for å tilvenne deg å bruke høreapparat.

I tillegg får du generelle og spesifikke kommunikasjonstips.

Kategorier

Hørsel

____________

Høreapparat og hjelpemidler

____________

Rehabilitering

____________

Støy

____________

Forebygging

____________

Forskning

Hørselssystemet vårt er veldig avansert. 

Når man får nedsatt hørsel er det som regel ikke så enkelt som at lydene bare blir svakere. Hva mer er det som skjer og hvordan arter det seg? 

Har du en kjær venn, ektefelle eller kollega som bruker høreapparat eller som burde søke hjelp for hørselen sin?

Det betyr veldig mye for en person med hørselsvansker at de som er rundt har kunnskap om- og forståelse for utfordringene som følger med hørselsproblemene, og at de viser hensyn og legger til rette for gode lytteforhold

Her finner du informasjon og lenker om:

  • Rettigheter angående tilrettelegging på arbeidsplassen for arbeidstagere med hørselproblemer

  • Rettigheter og mestringsverktøy for deg som er under utdanning eller på vei ut i arbeidslivet

  • Hvor du kan få hjelp med tilrettelegging.

Her finner du informasjon om kurs og tilbud for deg som har nedsatt hørsel og/eller hørselsrelaterte plager. Noen av tilbudene er også beregnet for pårørende.

  • Facebook

Audiografen AS , Orkdalsvn 79, 7300 Orkanger

Kopirett © 2021 Audiografen.no. Alle rettigheter reservert. Personvernerklæring