top of page

Hjemmebesøk

For den som har vanskeligheter med å komme til oss, kan vi tilby hjemmebesøk for tilpasning, service, reparasjoner og justering av høreapparater. Vi kan også ta avstøp til nye ørepropper.

For hjemmebesøk tilkommer et gebyr på kr 500,- (Dette er fordi vi bruker en del tid på planlegging og pakking til et hjemmebesøk. I reisekofferten vår er det nemlig ikke plass til alle deler, til alle høreapparat til en hver tid) Det kan også tilkomme gebyr for ekstra kjøretid, dette vil det i så fall bli opplyst om ved bestilling.

Audiografen tilbyr faste, jevnlige besøksdager på sykehjem, trygde- og omsorgsboliger o.l. i Orkdalsregionen.

Beboerene betaler ikke ekstra for hjemmebesøk på disse dagene.

b_725_543_16777215_00_images_Hjemmebesøk
bottom of page