top of page

Økt batterikapasitet

AdobeStock_250911753.jpeg

Tenåringen Ethan Manuell fra Minnesota oppdaget i 2015, en enkel måte å forlenge høreapparatbatteriers brukstid på. 

Høreapparatbatterier er såkalte luft/sink-batterier. Når klistrelappen på batteriet fjernes, blandes oksygen med sink-oksid inne i batteriet og dermed aktiveres batteriet.

Som en del av et skoleprosjekt begynte Ethan en studie hvor han undersøkte effekten av "ventetid" fra aktivering av batteriet til det ble plassert i høreapparatet. Han fant ut at dersom man venter 5 minutter fra man tar av klistrelappen før batteriet settes i høreapparatet øker kapasiteten opptil 80%, dvs at batteriene kan vare flere dager ekstra!

Ethan har vunnet flere priser for sin oppdagelse av  "fem minutters regelen".

Med bakgrunn i denne oppdagelsen har Audiografen AS fått utført egne "studier" for å se på forskjeller i brukstiden på batterier fra flere forskjellige leverandører, med og uten oksidering. 

Vår test ble utført av audiografstudent Espen, som bruker høreapparater på begge ører med batteristørrelse 312. Han bruker apparatene sine fra morgen til kveld, ca. 16 timer hver dag. 

Han testet våre kvalitetsbatterier mot 2 andre kvalitetsbatterimerker. I tillegg testet han 2 av de største merkene som selger billigere batterier. Alle batteriene ble testet med både 5 minutters- og 10 sekunders-oksideringstid. 

I Espens høreapparater varte de forskjellige batteritypene fra 6 til 9 dager. Alle batteritypene varte lengre med 5 minutters oksidering, men det varierte imidlertid fra noen timer og opp til 2 dagers lengre brukstid på de forskjellige typene.

Skjermbilde (126).png

*selges hos Audiografen AS

Studenter må ofte være ekstra økonomiske, så Espen regnet ut hvor mye det kostet per dag å bruke de billigste batteriene kontra batteriene fra Audiografen. Kostnaden ble beregnet ut ifra prisen på esker med 10 brett/60 batterier, ettersom begge typer selges med kvantumsrabatt (til kr 293,- og 405,-)

Økonomibatteriene varte i 6 dager, dvs. at 60 batterier vil holde i 180 dager for Espens 2 høreapparater.

Våre batterier varte i 9 dager, dvs. at 60 batterier vil holde i 270 dager for 2 høreapparater. Pris per dag blir da 1,6277 for økonomibatteriene, og 1,50 for våre batterier i Espens 2 høreapparater.

Gjett hva han velger? 

(Som et utgangspunkt bruker vi å si at om du bruker batteristørrelse 13 eller 675 kan du regne med at batteriene holder ca 14 dager,  bruker du størrelse 312- ca 7 dager og størrelse 10- ca 3-4 dager. Dette varierer altså noe fra høreapparat til høreapparat og avhenger også av streamingtid)

Vi har hatt oppslag på venterommet- og informasjon om 5-minutters regelen på batterieskene våre så de fleste av våre kunder har hatt mulighet til å følge dette tipset. Ut ifra tilbakemeldingene kan vi si at ca. halvparten mener effekten er merkbar.

Konklusjonen vår er altså at effekten av 5 minutters aktiveringstid varierer mellom de forskjellige batteritypene og også i forskjellige høreapparater. Test selv med dine høreapparater!

Publisert på audiografen.no august 2016, oppdatert oktober 2017.

bottom of page