PMM (Probe Microphone Measurements)

 (Betegnes også som speech mapping og REM (Real Ear Measurements))

Siden januar 2016 har vi brukt PMM-utstyr ved alle høreapparatutprøvninger hos Audiografen AS. Vi opplever at det virkelig kan utgjøre en forskjell!

Føler du deg usikker på om høreapparatene dine gir riktig lyd, er det verdt å få tatt en slik måling.

 

AURICAL Client Patient HR

Øregangen er en del av det avanserte hørselssystemet vårt og den bidrar med å forsterke lyden på vei inn mot trommehinnen. Dette kalles øregangsressonansen.

Hvor mye øregangen forsterker for de forskjellige frekvensene er forskjellig fra øre til øre og når et høreapparat plasseres i øret påvirkes øregangsressonansen av dette.

 

Hva er forskjellen?

Når høreapparatene innstilles etter hørselstapet ditt, men uten PMM, brukes en gjennomsnittsverdi for høreapparatets påvirkning av øregangsressonansen. 

Med avansert måleutstyr kan vi måle temmelig presist hvor sterk lyden fra høreapparatet er idet den når trommehinnen din. Deretter kan vi justere lyden og foreta nye målinger helt til målingene viser at apparatene gir den optimale forsterkningen for ditt hørselstap.

 

 

Justering av lyd og innstillinger

Vi foretar justering av lyden etter dine ønsker og behov.

Etter en tids bruk med høreapparat kan man kanskje også se behov for andre brukerkontroller enn det man valgte til å begynne med. Eksempler på dette er volumkontroll og programvalg som f.eks telespole. Det kan også være aktuelt å gjøre endringer på innstillinger til streamere (ekstrautstyr til høreapparat).

 

Service og reparasjoner

Vi foretar service og småreparasjoner på alle typer høreapparater. Dette kan være rens, avfukting eller bytte av deler.

Større reparasjoner (f.eks bytte av forsterker) skal kun utføres av leverandør. Dersom vi ser at dette er nødvendig ordner vi innsending av apparat med nødvendig informasjon om innstillinger.

 

Årlige kontroller

Til våre kunder som bruker høreapparater tilbyr vi innkalling til en årlig kontroll. Ofte kan dette forebygge behov for større reparasjoner hvor apparatene må sendes til leverandør. 

På årskontrollen vil vi kontrollere og rense høreapparatene dine, bytte høyttalerledninger eller lydslanger og ev. andre slitte deler. Vi justerer også lyden dersom du ønsker dette. Vi anbefaler at de som har telefonstreamer/fjernkontroll tar med denne, da enkelte justeringer ellers kan påvirke koblingen mellom streamer og høreapparat.

Vi vil også vurdere om du har behov for (flere) hørselstekniske hjelpemidler (eller ekstrautstyr) til samtale i støy, TV, telefon, dørklokke og røykvarsling.

Det er mulig å få tatt en ny hørselsprøve på årskontrollen. Vi anbefaler å gjøre dette på 3-årskontroll, ev før hvis du opplever hørselsendringer.