priser på spesialpropper og hørselvern finner du under hvert enkelt produkt 

 

gjeldende fra 01.01.2019

HØREAPPARATUTPRØVNING * 3600,-
KONSULTASJON 450,-
ÅRSKONTROLL /med høreprøve 550,-/950,-
AVSTØP TIL ØREPROPP PR. STK.** 250,-
OMPROGRAMMERING/JUSTERING /med PMM** 450,- /800,-
HØREPRØVE  550,- 
TILPASNING AV TILLEGGSUTSTYR** 650,-
   
Reparasjonsomkostninger (v/innsending av høreapparat) 250,-
Programmering av låneapparat (v/reparasjoner) 250,-
   
Phonak 6 pk. batterier 45,-
Phonak 60 pk. batterier 405,-
Oppladbare 2 pk. batterier 300,-
Batteritester 50,-
   
H4 Filter 140,-
HF3, C Grid, MC Waxguard og Hear Clear filter  100,-
CeruShield filter 65,-
No Wax, Pro Wax og Cerustop filter 55,-
Øvrige filter 45,-
   
Lydslanger 5 stk. Alle typer 100,-
Domer 10 stk. Bernafon, Oticon,Resound, Starkey 100,-
Domer 10 stk. Widex og Phonak 110,-
Domer 10 stk. Phonak Marvel 120,-
Domer 6 stk. Siemens/Hansaton  100,-
Click Sleeves 6 stk. Siemens/Hansaton 155,-
   
Renseservietter 25 stk 60,-
Rensetabletter 21 stk 50,-
Blåseball 60,-
Rensesett 185,-/210,-
Rensekost/pinne ulike typer 10,-/15,-/20,-/35,-
Tørkeboks, elektronisk  600,-
Comfort krem 60,-
   

 

*Prisen gjelder for inntil 4 konsultasjoner, dersom det er behov for flere konsultasjoner er prisen kr 450,- per gang. **Inkludert innenfor utprøvningsperioden.