Hva er en audiograf?

En audiograf er spesialutdannet innen hørselsutredning og -rehabilitering, samt forebygging av hørsels- og andre helseskader relatert til støy.

Audiografutdanningen finner du fra 2016 på NTNU i Trondheim (før dette tok man utdanningen ved HiST, Høyskolen i Sør-Trøndelag)

Audiografer arbeider bl.a ved høresentraler på sykehus, i privat ØNH-praksis, på hjelpemiddelsentralen, hos høreapparatleverandører eller ved private audiografklinikker.

 

Må man ha henvisning for å få time hos Audiografen AS?

Det er ikke nødvendig med henvisning.

Du kan f.eks få tatt en hørselsprøve, justering og/eller service av høreapparatene dine samt avtrykk til nye ørepropper uten henvisning.

Er det behov for utprøvning av høreapparater er det imidlertid nødvendig med henvisning til en ØNH-spesialist (dersom man skal få dekket høreapparatene via folketrygden). Vi kan isåfall hjelpe deg med dette.

 

Hvem har krav på høreapparater?

Dersom du har et dokumentert hørselstap har du krav på høreapparater dekket av folketrygden opp til en beløpsgrense som for tiden er på kr 5975,- per apparat. Dersom høreapparatet er dyrere enn dette må du betale det overskytende selv. På inneværende NAV-kontrakt er det kun noen få høreapparatmodeller som ligger over denne prisgrensen og det dreier seg om egenandeler fra ca 50- og opp til 500 kr. 

Du må betale en egenandel på konsultasjonene hos audiograf og ØNH-spesialist på kr 351,- per gang (om du ikke har frikort) og du må beregne minimum 4 slike konsultasjoner gjennom utprøvningsperioden. I tillegg kan det tilkomme materialkostnader og gebyrer på noen hundrelapper. 

Fram til januar 2019, var det mulig å få utprøvd høreapparater hos Audiografen AS (og hos andre private audiografklinikker) etter at audiologisk utredning og konsultasjon hos ØNH-avtalespesialist var gjennomført. Dette er nå dessverre ikke lengre mulig for oss som sokner til Helse Midt-Norge RHF. 

 

Når kan man få nye høreapparater?

Man har mulighet til å få nye høreapparater gjennom folketrygden når det er mer enn 6 år siden man fikk sist.

Det er mulig å søke om unntak fra regelverket i enkelte tilfeller:

-dersom hørselstapet har endret seg slik at de gamle apparatene ikke lenger er sterke nok.

-hvis det er kommet en ny type høreapparat som kan avhjelpe hørselstapet på en vesentlig bedre måte.

-hvis vesentlig endring i funksjonsevne gjør at brukeren ikke lengre er i stand til å betjene sine gamle apparater.

 

Tap av høreapparat

Dersom man mister et høreapparat, eller dersom det skades slik at det er umulig å reparere, må man selv kjøpe igjen et nytt (med mindre det er minst 6 år siden man sist fikk dekket høreapparater via NAV).

Det anbefales å tegne forsikring på høreapparatene og stort sett lønner det seg å bruke det forsikringsselskapet som man ellers bruker. Informasjon om forsikringsverdi på høreapparatene dine finner du på utlånskontrakten som du fikk på tilpasningstimen.