Audiografer er autorisert helsepersonell, bundet av helsepersonelloven. Loven stiller krav til bl.a:

  • faglig forsvarlig yrkesutøvelse
  • taushetsplikt
  • opplysningsplikt og meldeplikt til nødetater, registre etc
  • dokumentasjonsplikt
  • markedsføring
  • utstedelse av attester og erklæringer
  • autorisasjon og spesialistgodkjenning